ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ॥ ਖਾਲਸਾਸਕੂਲ.ਨੈੱਟ (KhalsaSchool.net)ਖੁੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (Open Gurdwara Foundation) ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ॥ ਖਾਲਸਾਸਕੂਲ.ਨੈੱਟ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਂ ਤੇ "ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ" ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ॥ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੁਝ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ'ਚ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ॥